Hoe pakken we dat nou goed aan?

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we afstappen van fossiele brandstoffen voor verwarmen en over gaan naar duurzame bronnen. Kortom: de warmtetransitie. Deze transitie gaat iedereen in Nederland aan. Tegelijkertijd is het complex, is er nog veel onduidelijk en is er weerstand. En hebben we geen tijd te verliezen.  

Hoe krijgen we Nederland in beweging om van het aardgas af te zijn voor 2050? En welke rol speelt communicatie daarin? Tijdens de sessie gaan we met verschillende experts in gesprek over hun specifieke kijk op deze zaak. Hoe kijkt een gemeente ernaar, of een energiebedrijf? En wat heeft een gedragsexpert erover te zeggen, net zoals iemand van een woningcorporatie of een wijkcoach. Praat met ons mee over een van de grootste transities die ons land te wachten staat en hoe communicatie daaraan bij kan dragen.

Deze sessie wordt aangeboden door Logeion partner Leene Communicatie.