C-day is sinds 2019 het jaarlijkse congres van Logeion. Inmiddels is het uitgegroeid tot het grootste communicatiecongres van Nederland. Een vakcongres voor alle communicatieprofessionals met toonaangevende en verrassende sprekers, laagdrempelige toegang en een podium voor topsprekers die vanuit de theorie en de praktijk in gaan op de nieuwste ontwikkelingen.

In 2023 werd het congres opnieuw georganiseerd vanuit Logeion in nauwe samenwerking met LiveHouse. Zowel plenair als in de vele parallel sessies werd gekeken naar innovaties en verandering in én buiten het vak. Ook kwamen de communicatietrends in veel sessies weer aan volop aan bod.

Vorig jaar werden wij ondersteund door en werkten samen met een record aantal partnerships die het fundament vormen onder het succes. Met inmiddels een groot aantal vaste bezoekers, geeft Logeion met dit event jaarlijks een boost aan de ontwikkeling van ons mooie communicatievak.