Niels de Boer is klimaatpsycholoog en ondersteunt media- en communicatie-professionals bij het stimuleren van klimaatvriendelijk gedrag. Hij traint gemeentes, bedrijven en organisatie hoe zij met hun stakeholders (bewoners, werknemers, etc.) aan de slag kunnen om hun duurzame ambities waar te maken. Meer weten? Neem een kijkje om www.klimaat-coach.nl.