In het communicatiewerkveld wordt steeds meer aandacht besteed aan het creëren van verbinding tijdens de dialoog met verschillende belanghebbende, doelgroepen of stakeholders. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd hoe belangrijk het verbindende gesprek is. Er is veel aandacht voor de wat van inclusieve communicatie en verbindende gespreksvoering, maar weinig over de hoe.

In deze workshop nemen we de deelnemer mee in de eerste stappen van het daadwerkelijk voeren van verbindende gesprekken.

Deze sessie wordt aangeboden door Logeion Partner: