Sara werkt als communicatieadviseur en klimaatpsycholoog aan de energietransitie voor diverse overheden. Ze zet gedrag en communicatie in om maatschappelijke thema’s als de warmtetransitie aan te pakken. Ze heeft veel kennis van social tipping points: sociale kantelpunten waarop een nieuwe norm in gedrag of houding een vlucht neemt. Hoe kunnen we hier als communicatieprofessionals aan bijdragen?