Janine heeft de laatste acht jaar gewerkt als (interim) woordvoerder en strategisch adviseur voor verschillende G4 wethouders en burgemeesters. Als interimmer heeft Janine ruime ervaring met complexe cultuurveranderingstrajecten. Ze maakt daarbij graag gebruik van systemisch werk. Hiervoor is Janine zes jaar werkzaam geweest als manager in de zorg en als hoofd fondsenwerving voor stichtingen en politieke partijen. Met haar achtergrond als theaterwetenschapper en bestuurskundige is Janine gefascineerd door de (on)mogelijkheden van mens en maatschappij. Hoe verhouden wij ons tot onszelf, tot elkaar en tot het grotere geheel? Betekenisgeving komt niet alleen tot stand in woorden maar ook in wat je voelt bij iemand. Vertrouwen en energie zijn daarbij belangrijke componenten.