Hettie Politiek, programmamanager Democratisering bij de gemeente Amsterdam is een van de hoofdgasten op C-day22. Als programmaleider van grote fysieke en sociale opgaven (stedelijke vernieuwing, wijkaanpak, coöperatieven, democratisering) heeft zij ervaren dat zonder eigenaarschap en veranderbereidheid van alle partijen vernieuwing niet beklijft, niet gedragen wordt. Als historica weet zij hoe belangrijk sterke burgerbewegingen zijn als start-ups voor het aanpakken van sociale misstanden/ maatschappelijke opgaven en in haar werk probeert zij deze daarom ook altijd onderdeel van de oplossing te laten zijn. We vroegen haar onder meer hoe ze kijkt naar de rol van communicatie in het samenspel tussen burgers, bestuur en instituties.

Lees hier het hele artikel

Het belangrijkste thema dat De Man tijdens C-day wil aansnijden, is wat hij ‘de illusie van maakbaarheid’ noemt. Volgen hem leven we in een tijd waar het idee heeft postgevat dat de mens voor alles een oplossing kan vinden. Dat we alles zo kunnen ordenen en meten en in systemen gieten dat uiteindelijk de perfectie zal worden benaderd. Juist daar gaat het mis: de mens is immers bij uitstek een wezen van imperfectie.
Vallen voor de illusie van maakbaarheid heeft op maatschappelijk vlak grote gevolgen, waarschuwt De Man. Want vanuit het geloof dat alles maakbaar is, volgt automatisch dat verantwoordelijkheid voor geluk volledig bij het individu komt te liggen. “Heb je geen succes? Dan ben je een loser. Ben je arm? Dan is dat je eigen fout. Het is geen toeval dat het in zo’n samenleving wemelt van de angstaanvallen, burn-outs en depressies. Het doorbreken van die illusie van maakbaarheid, zie ik als mijn belangrijkste strijd als kunstenaar.”

Het zijn bijzonder heftige en ingewikkelde tijden. Met grote opgaven die allemaal met elkaar te maken hebben en elkaar beïnvloeden. Oorlog in Oekraïne, klimaatverandering, afnemend vertrouwen in instituties, polarisatie op verschillende terreinen. Om maar een greep te doen uit de actualiteit. Dit raakt ons in de eerste plaats als mens. Maar raakt ons ook in onze rol als communicatieprofessional. Kan je door transparant te zijn vertrouwen terugwinnen? Kan communicatie bijdragen aan voorkomen van tweedeling(en) in de samenleving? Vaststaat dat het speelveld snel verandert, dat we deel uitmaken van de opgaven en dus ook bijdragen aan – de zoektocht naar – oplossingen. C-day22 op 23 juni in Spant! in Bussum staat helemaal in het teken van de communicatietrends die we gaan onthullen.

Deze trends helpen je de komende jaren bij het ordenen en duiden van de chaotische dagelijkse werkelijkheid. Maar ze zijn vooral een uitnodiging om na te blijven denken over het vak en de manier waarop je zelf het verschil maakt in je organisatie. Wat wordt jouw rol? Hoe kan jij het verschil maken?