Er bestaan verschillende visies op het communicatievak en de rol die we hebben en kunnen vervullen. De Logeion trends bieden ordening en houvast en vertrekpunt voor verdiepende gesprekken en discussies komende tijd binnen communicatieafdelingen en organisaties. Er gaan dilemma’s achter schuil en ook de opdracht om als communicatieprofessional zelf te zoeken. Waar kan je een verschil maken? Welke handschoenen pak je op en welke laat je (voorlopig) liggen? Welke waarden neem je zelf als professioneel uitgangspunt?

Gasten met verschillende achtergronden en posities in het communicatievak geven een aftrap voor de zoektocht die we allen aan gaan komende tijd. Met de trends als vertrekpunt. Worden de trends herkend? Hoe vertalen ze de trends naar hun eigen werkterrein? Hoe zien zij zelf hun rol? Wat is hun hartenkreet aan het vak?

Opbrengst: verrijking en verdieping van de trends. Maar ook herkenning van de zoektocht en de (professionele) worsteling.

Ronde 2 in zaal Podium 2