Deze talkshow in ronde 1 draait om ‘de blik van buiten’ en de grote opgaven waar we als samenleving voor staan. Denk bijvoorbeeld aan issues rond Klimaat & Energie, inclusieve samenleving, polarisatie/tweedeling, democratie/institutioneel vertrouwen. Wat mag/kan/moet je verwachten van communicatie? Hoe komen we toch over handelingsverlegenheid heen en worden we niet verpletterd onder de omvang van de opgave? Verschillende perspectieven op grote vragen en de (on)macht van communicatie.

Herkennen de gasten van buiten het communicatievak de trends? Wat zien ze zelf als de belangrijkste trend? Wat zijn hun ideeën over de rol van communicatie bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor de ze opgaven? Een grote (en dus complex) opgave oplossen kan per definitie niet. Je moet met elkaar aan de slag. Multidisciplinair en in een steeds veranderend speelveld. In deze talkshow kijken we door verschillende brillen van de uitgenodigde gasten naar de trends en stellen we de centrale vraag: Hoe kan communicatie in de ogen van de gasten bijdragen aan het dichterbij brengen van oplossingen? Hoe zorgen we ervoor dat we niet de complexiteit ‘platslaan’ en onze eigen rol te groot maar dat we echt met elkaar op zoek gaan en tussentijdse resultaten boeken?

Ronde 1 in zaal Podium 2