Zonder betrokkenheid van inwoners geen succes bij de energietransitie

Huizen isoleren, iedereen van het gas af en zelf energie opwekken? De energietransitie komt letterlijk achter elke voordeur. En daarbij heeft elke wijk, dorp of buurt heeft een eigen aanpak nodig. Hoe houd je inwoners, ondernemers en andere betrokkenen voor langere tijd betrokken bij je uitvoeringsplannen? Je kunt moeilijk bij iedereen op de koffie…

‘Traditionele burgerparticipatie’ is vaak gericht op tijdelijke betrokkenheid van inwoners: even snel een stem achterlaten of idee waarderen– en weg zijn ze. Maar de energie- en warmtetransitie vraagt om een langere én hogere betrokkenheid van inwoners. Op korte of lange termijn krijg je als gemeente te maken met een nieuwe aanpak op het gebied van energie en duurzaamheid. Hoe betrek je alle doelgroepen daarbij?

Tijdens deze workshop laat Mett met zien hoe je wijkuitvoeringsplannen succesvol online vormgeeft. Hoe lukt het gemeenten om inwoners te enthousiasmeren en binden? En hoe geven ze ruimte aan bewonersinitiatieven? Via praktijkcases ontdek je hoe een online aanpak enorm veel waarde toevoegt in het betrekken van je inwoners.

Deze sessie wordt verzorgd door Logeion partner:

Ronde 1 in zaal Podium 10