Tom Haak zal een overzicht geven van actuele trends die het werk van mensen in organisaties beïnvloeden, hoe je deze trends kan inzetten om belangrijke organisatie-issues aan te pakken en de betrokkenheid van medewerkers en anderen die bij de organisatie zijn betrokken kan verhogen. HR-afdelingen kunnen een belangrijke rol vervullen, mits er nauw wordt samengewerkt met anderen, zoals Marketing, IT en natuurlijk ook communicatie.

Je kan niet vertrouwen op je intuïtie en buikgevoel. Luister, meet, analyseer, leer van de wetenschap en speel in op de wensen, verlangens en capaciteiten van de mensen die betrokken zijn bij je organisatie. Afdelingen als HR en Communicatie zijn vaak teveel gericht op de belangen van de organisatie en de bazen, en te weinig op die van andere stakeholders, zoals de medewerkers, de leveranciers en de samenleving.

Het verhaal van Tom is interessant voor iedereen die bij de ontwikkeling van organisaties en de mensen in organisaties is betrokken. Leidinggevenden, Communicatie- en HR-professionals.

Moderator: Bea Aarnoutse, Strategy director & partner bij Proof Agency

Uitzending: woensdag 23 juni om 15.30 uur

Deze keynote wordt mede mogelijk gemaakt door