Overheden en maatschappelijke organisaties staan steeds vaker voor vraagstukken waarbij zij de handen ineen moeten slaan. Zoals de energietransitie, armoede, wonen en zorg. Alleen door samen te werken en een alliantie te vormen kun je zulke grote uitdagingen aan. Maar dat is niet altijd eenvoudig.

Beheers het politieke samenspel
Allianties zijn een vliegwiel voor verandering. Om als alliantie succesvol te zijn, moet je het complexe, politieke samenspel waarin meerdere partijen elk een deel van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen tot in de finesses beheersen. Of het nu om samenwerkende overheids- en maatschappelijke instanties gaat, publiek-private constructies of consortia. Bij het smeden en managen van allianties is communicatie een kritische succesfactor.

Vind een balans tussen gedeelde ambities en individuele belangen
Vertrouwen staat aan de basis van een goed functionerende alliantie. Dat begint met een scherpe gedeelde ambitie. Waarin tegelijk ook ruimte is voor de individuele belangen van de samenwerkingspartners. De communicatieadviseur moet de kunst verstaan de gevoelige balans hiertussen te vinden en te bewaken. Hoe versterk je onderlinge relaties en creëer je een sfeer waarin partijen elkaar opzoeken en in elkaar investeren? Dat vraagt veel lef en durf om grenzen te verleggen, gewoontes te doorbreken, te pionieren en te innoveren. 

Kies voor een stevige of stille alliantie
Anders dan ‘gewone’ organisaties zijn allianties er meestal tijdelijk en kennen ze vaak een lossere structuur. Dat vraagt om een andere benadering van de positionering, het afzenderschap en de in- en externe communicatie. Hoe zet je de alliantie neer? Stevig op de voorgrond of juist als stille kracht op de achtergrond? Hoe breng je de partners op één lijn? Hoe houd je hun achterbannen betrokken? Hoe breng je een gemeenschappelijk doel ook in de praktijk tot leven, zoals op de werkvloer of in de wijken? En hoe richt je de woordvoering in? Dat zijn allemaal strategische keuzes. In deze sessies nemen we je mee in deze vragen.

Bevorder de samenwerking
Wij laten je zien hoe jij als communicatieadviseur kunt helpen het wiel op gang te brengen en te houden. Hoe je slimme communicatiecoalities en actieve community’s smeedt. Hoe je het raderwerk van de samenwerking laat lopen als een goed geoliede machine. Hoe je slim met communicatietoolkits en andere handige instrumenten partners helpt samen te werken vanuit een gemeenschappelijke strategie en boodschap. En last but not least, hoe je als alliantie feest viert wanneer er gemeenschappelijke successen geboekt worden.

Uitzending: Maandag 21 juni om 14.30 uur

Deze sessie wordt aangeboden door