Dr. Tessa Cramer is een toekomstgerichte socioloog. Het is haar missie om ‘toekomstgeletterdheid’ te bevorderen. Vanaf april is Cramer aangesteld als lector Designing the Future bij Fontys. Ze maakt als futurist verbinding met het verleden en de toekomst om juist in dit moment tot geïnformeerde keuzes te komen. Cramer slaat graag bruggen, niet allen tussen het verleden en de toekomst maar ook tussen cultuur & natuur en wetenschap & design. Zij promoveerde met haar proefschrift Becoming Futurists waarbij ze op zoek ging naar de toegevoegde waarde van toekomstdenkers. Haar conclusie: er is veel van toekomstdenkers te leren. Wil je weten wat precies? Sluit dan aan bij haar inspiratiesessie.