Robin Koster (strategisch adviseur en directeur bij Moventem) helpt in de publieke sector relevant beleid maken met feiten en meningen. Dat doet Moventem door onderzoek, burgerparticipatie, data-analyse en monitors. Koster is deskundig op het gebied van burgerfora en burgerpanels. Zo was hij betrokken bij het Gelders Burgerberaad Klimaat, de nationale burgerdialoog Kijk op Europa, en beheert zijn onderzoeksbureau >50 panels voor gemeenten, regio’s, provincies en corporaties. Samen met opdrachtgevers wil hij verschil maken op belangrijke actuele thema’s als wonen, mobiliteit, klimaat en brede welvaart.