Ina Strating is ondernemer en adviseur crisis- en nazorgcommunicatie. Zij heeft als adviseur/coördinator veel expertise opgedaan tijdens en na (grote) incidenten in Nederland. Ook tijdens de coronacrisis is zij actief bij gemeenten en Veiligheidsregio’s.

In het najaar start Ina, samen met getroffenen en communicatiecollega’s, het Nafasecentrum: platform voor storytelling rond incidenten. Het Nafasecentrum gaat ervaringslessen van betrokkenen bundelen en borgen met als hoofddoel: samen meer leren van incidenten.