Vanaf dag één van haar werkend bestaan is Hettie gefascineerd door – en actief in – het samenspel tussen bewoners, veranderende belangen en instituties. Als programmaleider van grote fysieke en sociale opgave (stedelijke vernieuwing, wijkaanpak, coöperatieven, democratisering heeft zij ervaren dat zonder eigenaarschap en veranderbereidheid van alle partijen vernieuwing niet beklijft, gedragen wordt). Als historica weet zij hoe belangrijk sterke burgerbewegingen zijn als ‘start ups’ voor het aanpakken van sociale misstanden/ maatschappelijke opgave en in haar werk probeert zij deze daarom ook altijd onderdeel van de oplossing te laten zijn.