Namens de Familie staat families, slachtoffers en nabestaanden bij in de omgang met media nadat zij het middelpunt van het nieuws zijn geworden na een persoonlijke calamiteit en helpt deze mensen regie te houden in een uiterst moeilijke periode.

Namens de Familie is in de tweede helft van 2019 als pilot van start gegaan. Toen stonden we 38 families in moeilijke omstandigheden bij. Vorig jaar waren dat er 74. Er is onder slachtoffers en nabestaanden grote behoefte aan onze diensten. Inmiddels staat er een professionele organisatie met een kernteam en 18 zeer professionele adviseurs die wekelijks 2 tot 3 nieuwe zaken aannemen en ondersteunen. De contuïteit van Namens de Familie is gewaarborgd door de organisatie als zelfstandig label bij Slachtofferhulp Nederland onder te brengen.

De case is innovatief omdat er, voor zover we weten, nergens anders een soortgelijke organisatie bestaat die een media-adviseur kosteloos ter beschikking stelt aan families.

De impact van Namens de Familie laat zich moeilijk in cijfers uitdrukken (behalve het aantal families dat we ondersteunen), maar op basis van mijn persoonlijke ervaring en wat ik als media-adviseur van families hoor is dat het behouden van de regie op de beeldvorming in de media erg belangrijk is voor families en dat het enorm helpt in de verwerking. Mensen voelen zich minder slachtoffer, zijn in staat hun verhaal te vertellen als ze dat zelf willen en blijven uit media als dat hun voorkeur heeft.