De afgelopen jaren heb ik mij ingezet om de berichtgeving over zelfmoord in Nederland veiliger te maken en ervoor te zorgen dat er structureel wordt doorverwezen naar de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie. Ook heeft mijn werk als persvoorlichter eraan bijgedragen dat er een gesprek in de media op gang kwam over het verkrijgen van het 113-nummer. Dit heeft ertoe geleid dat er druk op de politiek kwam, er veel gesprekken zijn gevoerd en 113 het telefoonnummer in gebruik heeft mogen nemen.

Ik heb lef en doorzettingsvermogen. Ik ga moeilijke gesprekken niet uit de weg. En ik denk tactisch na over de stappen die ik zet in het contact met een journalist. Hierdoor weet ik op een positieve manier een gesprek te openen over gevoelige thema’s als zelfmoord.

Het hoogtepunt was dat 113 Zelfmoordpreventie het telefoonnummer 113 in juli 2020 in gebruik heeft mogen nemen. Dit bijzondere moment heeft een zeer pijnlijke aanleiding gehad. Namelijk dat een vrouw een einde aan haar leven maakte nadat zij had geprobeerd met de hulplijn in contact te komen via het telefoonnummer 113. Dit nummer was niet in gebruik en hierdoor heeft zij geen hulpverlener kunnen spreken. RTV Noord bracht dit incident aan het licht en belde mij om een reactie te geven op deze overlijdenszaak. Dat was behalve zeer verdrietig en verschrikkelijk pijnlijk voor de nabestaanden, ook ingewikkeld voor 113. 113 was een online platform met bijbehorende website 113.nl en telefoonnummer 0900-0113. Het telefoonnummer 113 was tot dat moment – om Europese, wettelijke redenen niet in gebruik door 113. Terwijl dat wel werd aangenomen door mensen. Kunnen we dit moment ook ombuigen naar een oproep gericht aan de politiek? Met als oproep: het nummer 113 moet in gebruik kunnen worden genomen. 113 was al jaren bezig om dit telefoonnummer te krijgen. Deze media-aandacht heeft ervoor gezorgd dat gesprekken binnen politiek en samenleving zijn geïntensiveerd en 113 eindelijk het nummer in gebruik kon nemen.

Ik heb een communicatieplan uitgewerkt voor de nummerovergang naar 1-1-3. Ook was ik verantwoordelijk voor alle middelen die hierbij kwamen kijken en het contact met de pers. Mijn impact (samen met andere collega’s) is dat je nu bijna overal in de media waar over zelfmoord wordt geschreven, er een verwijzing naar hulp is toegevoegd. En daarbij heeft mijn rol als persvoorlichter geholpen dat het 113-nummer nu echt in gebruik is.