Christian Burgers is hoogleraar Communication and Organisations aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan dezelfde universiteit. Hij bekleedt de zgn. Logeion-leerstoel. Zijn onderzoek richt zich onder meer op overtuiging en betekenisgeving van maatschappelijke issues via taal. Hij heeft verschillende onderzoeksbeurzen verworven, waaronder een Veni-beurs en een Vidi-beurs van NWO.