Christian Burgers is sinds 1 maart 2019 bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bekleedt de zogenaamde Logeion-leerstoel. Daarnaast is hij universitair hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich onder meer op overtuiging en betekenisgeving van maatschappelijke issues via taal. Hij heeft verschillende onderzoeksbeurzen verworven, waaronder een Veni-beurs en een Vidi-beurs van NWO.

In deze inspiratiesessie presenteert Burgers samen met prof. Ansgar Zerfa├č de resultaten van de European Communication Monitor: Wat moeten communicatieprofessionals in de toekomst allemaal kunnen? Deze sessie is in het Engels.