Annemiek Stuurman heeft een achtergrond als informatiespecialist en adviseur online communicatie. De afgelopen 6 jaar werkt zij als media-analist / omgevingsanalist. Bij ministeries en uitvoeringsorganisaties heeft Annemiek als interimmer ervaring opgedaan met mediamonitoring en media-analyse. Na in 2020 via Babbage Company bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te hebben gewerkt om het effect van de steunmaatregelen voor de coronacrisis te monitoren, werkt zij nu bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Bij deze organisatie zet zij met de collega’s van de IND newsroom het omgevingsgericht werken op.