Anne-Marie Buis werkt als Rijksconsultant voor de rijksoverheid als senior Organisatieadviseur. Ze heeft een achtergrond in brede visieontwikkeling op bedrijfsvoering én filosofie. Op dit moment is ze programmamanager van het rijksbrede programma Dialoog en Ethiek.