Sinds 1 mei 2019 is Amma Asante voorzitter van de Landelijke Cli├źntenRaad (LCR), een vertegenwoordiging in de richting van de landelijke overheid van mensen die een uitkering ontvangen uit de Participatiewet, die zetelt in Den Haag. Sinds maart 2021 is zij ook lid van BIJ1. Tevens is zij betrokken bij NieuwWij, een initiatief vanuit de diaconie van de PKN om de verschillen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders te overbruggen.

Opkomen voor mensen, zorgen dat ze mee kunnen doen en voor zichzelf kunnen spreken, het streven naar inclusie, solidariteit en rechtvaardigheid is waar Amma voor staat. Met organisaties resultaten boeken waarmee inwoners die aangewezen zijn op ondersteuning en zorg weer verder geholpen worden is datgene wat haar drijft in haar werk. Het inzetten en begeleiden van verandertrajecten, visievorming, het gezicht zijn van de organisatie naar de buitenwereld toe en netwerken (boegbeeldfunctie) is haar op het lijf geschreven.