De procedure voor de CommunicatieProfessional en CommunicatieTalent van het Jaar 2021 is vernieuwd. Deze procedure geldt voor beide prijzen.

Aanmelden

De aanmeldingen worden beoordeeld aan de hand van vier criteria: inspirerend, professioneel, innovatief en impactvol. De toelichting op de criteria staat op de website.

Deadline inleveren aanmeldformulieren: 5 april (gesloten)

Vakjury

Uit alle aanmeldingen worden drie finalisten per prijs geselecteerd. De jury stelt de finalisten persoonlijk op de hoogte.

Bekendmaking: maandag 19 april

Finalisten

Ben jij genomineerd door de jury, dan vragen wij jou om een promotievlog van 1 minuut op te nemen. Deze vlog wordt gebruikt om publieksadvies te werven.

Daarnaast verwachten we een max 5 minuten durende presentatie over jouw case en waarom jij dé CommunicatieProfessional of het Talent moet worden. Dit filmpje is enkel bedoeld voor de jury ter ondersteuning van jouw inzending. En zal als onderdeel van de pitch door de jury vooraf bekeken worden.

Deadline inleveren vlog: 4 mei

Publieksadvies

Aan het publiek wordt gevraagd om een advies uit te brengen aan de jury. Het publiek wordt in de twee weken voorafgaand aan de presentatie aan de jury opgeroepen te stemmen en zo advies uit te brengen aan de jury. Dit publieksadvies neemt de jury mee in haar keuze om de winnaar van 2021 te kiezen.

Publieksadvies: 12 – 22 mei

Voorbereiding pitch

De genomineerden zullen hun case zelf online presenteren aan de jury. Meer informatie hierover volgt in de week van bekendmaking van de genomineerden. Voorafgaand aan de jurygesprekken wordt in ieder geval gevraagd om een korte film van 5 minuten te maken en in te sturen.

Deadline 5 minuten film: 10 mei

Jurygesprekken

De jurygesprekken vinden (online) plaats in de week van 1 juni.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats op de eerste dag van C-week21 van 21 tot en met 24 juni. De genomineerden zijn tot aan de finaledag in de picture, houd daarom alvast 21 juni vrij.

Bekendmaking winnaar CommunicatieProfessional en -Talent van het Jaar: 21 juni