Hettie Politiek, programmamanager Democratisering bij de gemeente Amsterdam is een van de hoofdgasten op C-day22. Als programmaleider van grote fysieke en sociale opgaven (stedelijke vernieuwing, wijkaanpak, coöperatieven, democratisering) heeft zij ervaren dat zonder eigenaarschap en veranderbereidheid van alle partijen vernieuwing niet beklijft, niet gedragen wordt. Als historica weet zij hoe belangrijk sterke burgerbewegingen zijn als start-ups voor het aanpakken van sociale misstanden/ maatschappelijke opgaven en in haar werk probeert zij deze daarom ook altijd onderdeel van de oplossing te laten zijn. We vroegen haar onder meer hoe ze kijkt naar de rol van communicatie in het samenspel tussen burgers, bestuur en instituties.

Lees hier het hele artikel